Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Ammoniakdiscussie: klimaat, gezondheid en schoon water spelen geen rol – alleen biodiversiteit

Recente posts

Open brief aan de heer G.-J. Segers over de zgn. “stikstofdeken”

Iets aangepast 29-10-2019, 07:35 uur en 7-1-2020, 15:59 uur. Geachte heer Segers, Hierbij benader ik u met alle respect. U spreekt in uw tweet van 5 oktober over een “stikstofdeken” die ons bedekt en o.a. onze gezondheid in gevaar brengt ( https://twitter.com/gertjansegers/status/1180442486243840001 ). Zoals ik al eerder heb getweet is de naam `stikstof` wetenschappelijk onjuist. Stikstof is het gas N2, dat voor 78% in onze ademlucht zit en dat we ook weer zonder schade uitademen. Ook de RIVM zegt dat RIVM: https://www.rivm.nl/stikstof : “Ongeveer 78% van alle lucht bestaat uit stikstof. Stikstof is van zichzelf niet schadelijk voor mens en milieu. Maar er zijn ook verbindingen van stikstof in de lucht die wel schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu.” Laten we, in het belang van alle betrokkenen bij dit beladen onderwerp, stoppen met het verwarring zaaiende containerbegrip “stikstof”. Laten we preciezer zijn, anders ontspoort de discussie. We moeten in NL nog langer met e

Heide is cultuurlandschap, door vele boerengeneraties vormgegeven

Ir. Frans Scholten (MSc.) In de geschiedenis heeft de mens de natuur altijd naar zijn hand gezet, uit economisch gewin maar soms ook uit redenen van lijfsbehoud. Dat deden ook de boeren in Oost-Nederland van – pakweg – 1200 jaren geleden. De "essenlandbouw" in Oost-Nederland in de vroege Middeleeuwen Oost-Nederland zou ik willen defini ë ren als: Drente, Overijssel en in Gelderland de Achterhoek en de Veluwe. Hier kwam het systeem van akkers in de vorm van “essen” of "enken" voor, waarover hieronder meer. Volgens Wikipedia [1] kwam het systeem van de “essen” ook voor in het Gooi (de engen), Brabant (de akkers), Limburg (het veld) en Vlaanderen (kouter), maar daarover weet ik niets. Wel zijn aan mij "essen" gerapporteerd uit Blitterswijck, Noord-Limburg. Ik nodig met name de wetenschappers uit West-Nederland, die dit vaak niet weten omdat de "essenakkerbouw" tijdens hun studie niet aan de orde gekomen is, uit hiervan terdege kennis te n

Beste Tjeerd, Hebben We Echt Een Tekort Aan Schoon Water?

Ir. Frans Scholten (MSc) Tijdens het boerenprotest van 1 oktober 2019 op het Malieveld in Den Haag sprak Tjeerd de Groot, woordvoerder landbouw van D66, de menigte boeren toe en probeerde zijn voorstel voor het halveren van de veestapel aan de man te brengen, of eigenlijk aan de boer en boerin en de rest van Nederland. Hij was net bezig het volgende uit te spreken: “..... maar niet alleen jullie zelf, het gaat ook slecht met de natuur. En we moeten in dit land zorgen voor schoon water......”. Ik had nog net tijd om te denken: “Gaat Tjeerd nu het onjuiste argument van het zogenaamde “tekort aan schoon water” gebruiken om de boeren een halvering van de veestapel op te leggen?”. En toen werd zijn microfoon afgepakt. Over schoon water hoeft hij niet te spreken tegen boeren want er is namelijk geen probleem met schoon water in Nederland. Dat is gemakkelijk aantoonbaar. Laten we kijken naar een aantal feiten. Het water in onze rivieren en beken is de laatste tientallen jaren steeds s

Stikstofverbindingen 3 - Verschil ammoniak en NOx (NO/NO2)

Ir. Frans Scholten (MSc) Achtergronden problemen met #stikstofverbindingen Wat is hieronder waarschijnlijk nieuw voor u? Atoom ofwel element Molecuul ofwel chemische verbinding Een zure stikstofverbinding, die bodems en water zuurder maakt, zoals NO en NO2 uit industrie en verkeer . Een basische stikstofverbinding, zoals ammoniakdamp (NH3) uit dierlijke mest, die zuren (deels) neutraliseert Het woord “stikstof” is onjuist Iedereen in NL heeft het over “stikstof”, maar dat is het verkeerde woord. Dit “stikstof” als woord werkt versluierend en verwarrend. Je kunt er bij lange na niet helder mee aangeven wat er eigenlijk precies aan de hand is. De term “stikstof” is niet nauwkeurig genoeg. Dit is vergelijkbaar met schoeisel zoals klompen, badslippers, pantoffels, bergschoenen, laarzen en pumps op 1 hoop te gooien en alleen te praten over “schoeisel”, zonder nauwkeurig het gebruiksdoel aan te geven. Ik zie iemand al op pumps bergen beklimmen, dansen op bergschoene